Tábor pořádá společenství vedoucích hlásících se ke spolku Silva Vitae. Přestože centrem tohoto společenství organizátorů je Nové Město nad Metují,  ani vedoucí ani děti nejsou výhradně z Nového Města a jeho okolí. Každoročně na tábor přijíždějí účastníci z různých koutů republiky.

Předmětem aktivit sdružení je práce s dětmi, organizace různých akcí pro děti, především letních dětských táborů a táborových setkání. Naším cílem je na táborech dětem zprostředkovávat zajímavé zážitky, vytvářet příznivou atmosféru k navazování nových přátelství a utvářet jim bezpečný prostor pro vlastní seberealizaci.  Tábor chápeme jako příležitost pro nalezení sebe sama, překonání překážek, rozvinutí a odhalení toho, co v člověku je.  Záleží na každém, jestli tuto příležitost využije.

Tábory jsou pořádány v křesťansko-ekologickém duchu. Obojí rozměr je vyjádřením jistých hodnot, na kterých se snažíme vytvářet vzájemné vztahy mezi sebou i s přírodou. Chceme společně prožívat vědomí, že nikdo nežije sám na opuštěném ostrově svých sobeckých zájmů, ale že žije s druhými, které chce vnímat nikoliv jako soky a konkurenty, ale jako partnery. Chceme také zakusit zkušenost, že cokoliv nás obklopuje, není samozřejmostí, ale je darem, kterého je třeba si vážit a umět se za něj i vlastním úsilím zasadit.

Vedoucí ani děti nemusí být věřící. Je ale nezbytné, aby každý, kdo na tábor jede, ctil druhého člověka a jeho přesvědčení.